اگر اطلاعات ثبت شده از کالا در بوسترلند غلط باشد، چگونه تصحیح صورت می‌گیرد؟

آخرین به روز رسانی 1 سال پیش ، شنبه 18 آذر 1396 ساعت 13:15 خواندن 1 دقیقه

با واحد پشتیبانی بوسترلند تماس بگیرید و محصولی که نیاز به ویرایش دارد را اطلاع دهید. پس از تایید تیم محتوا، اصلاحات انجام شده و بر روی سایت نهایی می‌شود.