ارسال کالا به انبار بوسترلند و هزینه‌ آن برعهده چه کسی است؟

آخرین به روز رسانی 1 سال پیش ، شنبه 18 آذر 1396 ساعت 13:12 خواندن 1 دقیقه

پس از عقد قرارداد و توافق دو طرف برای شروع همکاری، هماهنگی و هزینه ارسال کالاها به انبار بوسترلند برعهده تامین کننده است.