آیا امکان صدور فاکتور خرید به نام شخص دیگری غیر از خریدار وجود دارد؟

آخرین به روز رسانی 1 سال پیش ، شنبه 18 آذر 1396 ساعت 12:50 خواندن 1 دقیقه

بله، فاکتور خرید به نام شخصی صادر می‌شود که در فرآیند خرید در مرحله اطلاعات ارسال مشخصات او را وارد کرده باشید.